WoonGeluk Consult

Hoe kan jij je meer thuis voelen op de plek waar je nu woont

Persoonlijk Woongeluksprofiel

Als jij de WoonGelukScan volledig hebt ingevuld, dan heb je daarna ook jouw persoonlijke scores op de verschillende sleutelgebieden ontvangen. Als jij deze score-percentages ook hebt ingevuld en ingetekend in het blanco WoongeluksProfiel, dan heb jij nu in één keer inzichtelijk hoe goed jij scoort op Woongeluk.

Maar belangrijker nog… waar voor jou ruimte voor verbetering is zodat jij je meer thuis gaat voelen op de plek waar je nu woont.

 

‘Sleutelen’ aan jouw persoonlijke scores

De individuele antwoorden die jij in de WoonGelukScan hebt gegeven, geven een nog helderder beeld van waar jij nu staat in jouw woongeluk. Ze kunnen je helpen bepalen waar je aan zou kunnen ‘sleutelen’. Zodat je met een beetje extra aandacht of inspanning direct het positieve effect merkt in jouw algemene geluksgevoel, op de plek waar je nu woont

Woongeluk Consult 

Wil je weten wat jij nu het beste kunt doen, toegespitst op jouw persoonlijke WoongeluksProfiel, dan is het mogelijk om een Online Consult met bij aan te vragen. 

Ik interpreteer dan je antwoorden en kan je zo advies geven over welke éérste stappen je zou kunnen nemen om jouw eigen Woongeluk te vergroten.

Wellicht heb je zelf allerhande vragen of wil je een klankbord hebben of iemand die met je meedenkt over het verbeteren van jouw woon(geluk)situatie

Via de e-mail kan je aangeven wanneer het consult je het beste zou uitkomen.

Het consult kan telefonisch, Skype of via een Zoomgesprek plaatsvinden 

Vraag een WoonGeluk Consult aan:

De Sleutel naar Woongeluk gaat over de kunst om van je huis een echt thuis te maken. Door net even ‘anders te kijken’ naar je eigen woonplek en -omgeving en door keuzes te maken op alle 7 sleutelgebieden van woongeluk.

Contactgegevens:

Mark Teeuwissen Produkties

Haardstedelaan 16 Huizen

info@markteeuwissen.nl

06-50523875

Sociale media: